Tag Archives: brazilian portuguese

[BR Portuguese] Pronunciation

Published / by admin

Portuguese is a language that is mostly pushed back compared to Spanish. Its pronunciation is also different. I always thought it sounded like a mixture of French and Spanish. I am going to write about the things I have learnt from Duolingo and other sites. I’ll try my best to keep them short and simple.

Since the pronunciation of Brazilian Portuguese differs from region to region, I’ll stick to the pronunciation rules I am planning to use. I’m still a newbie in this long journey so I may make some mistakes from time to time. Let’s move on to see some of the pronunciation rules. *_*

Don’t worry, I am not going to write all the rules one by one. XD I want to talk about the important ones.


R:
At the beginning and as “rr” – It’s read as “h”
o rato (rat) – o hatu
o cachorro (dog) – o kachohho

At the end – It could be read as “r”, without “r” or as “h”. I’m pronouncing it as “r” for the time being.
comer (to eat) – koumer


O:
It’s read as “ou” in some words.
comer (to eat) – koumer

The letter “o” at the end of a word is mostly read as a sound between “u” and “o”. I read it as a “u” sound.
Eu como. (I eat.) – Eu koumu


M:
It’s stated that it is just like the sound “ng” without the “g” sound in most of the sites. I define this letter as a stressed n. Try to say the “n” sound continuously. That’s the equivalent sound of the “m” letter.

um pato (a duck) – un patu
uma maçã (an apple) – uma masa (The second “a” is a nasal “a”) – As you can see, the letter “m” in this example is read as a normal “m” letter.

“em” – It’s read as “ein” in some words.

Tudo bem? (How are you?) – Tudu bein?


lh, nh:
o molho (sauce) – o molyo
cozinho (to cook) – kozinyo

Turkish

İspanyolcayla kıyaslandığında Portekizce oldukça geriye itilmiş bir dil. Telâffuzu da bir o kadar değişik. Kulağıma hep Fransızca ile İspanyolcanın karışımı bir dil gibi gelmiştir. Buraya Duolingo ve diğer kaynaklardan öğrendiklerimi elimden geldiğince yazmaya çalışacağım. Mümkün mertebe kısa ve öz notlardan oluşmasına gayret göstereceğim.

Brezilya Portekizcesi bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için ben burada araştırmalarım sonrasında kendim için seçtiğim telâffuzları kullanacağım. Henüz yolun başında olduğum için yanlışlarım olabilir diye not düştükten sonra telâffuz konusuyla ilk yazımızı yazmaya başlayabiliriz. *_*

Merak etmeyin, bütün harfleri teker teker yazmayacağım. XD Şimdilik sadece en önemli olanlarından bahsetmek istiyorum.


R harfi:
Başlangıçta ve “rr” olarak “h” şeklinde okunur.
o rato (fare) – o hatu
o cachorro (köpek) – o kashohu

Sonda “r”, “r” olmadan veya bazı İngilizce yazılan kaynaklarda yazıldığı gibi “h” olarak okunabilir. Ama ben şimdilik bu harfi “r” olarak okumayı tercih ediyorum.
comer (yemek yemek) – koumer


O harfi:
Bazı kelimelerde “ou” şeklinde okunur.
comer (yemek yemek) – koumer

Kelimenin sonundaki “o” genellikle “u” ile “o” arasında bir sesle okunur. Ben bu harfi daha çok “u”ya yakın bir ses olarak okuyorum.
Eu como. (Ben yerim.) – Eu koumu


M sesi:
Çoğu internet sitesinde kelimenin sonundaki m sesinin İngilizcedeki “ng” sesi gibi okunduğu ama “g” sesinin duyulmadığı yazıyor. Ben ise bu sesi sadece vurgulu “n” olarak tanımlıyorum. “n” sesini uzun süre aralıksız söylediğinizi düşünün. İşte bu sesin “m” sesinin Portekizcedeki karşılığı olduğunu düşünüyorum.

um pato (bir ördek) – un paatu
uma maçã (bir elma) – uma ması (sondaki a genizsi bir ses. Türkçedeki “ı”yı biraz genizden söylerseniz bu sesi elde ediyorsunuz.) – Görüldüğü üzere burada normal “m” olarak okunuyor.

“em” – Bazı kelimelerde “eyn” olarak okunur.

Tudo bem? (Nasılsın) – Tudu beyn?


lh, nh:
o molho (sos) – o molyu
cozinho (yemek pişirmek) – kozinyu

Be the first to like.